Konferencia Nitrianske štatistické dni si za svoju krátku tradíciu získala dobré meno medzi slovenskými matematikmi. Od roku 2015 sa koná raz za dva roky. V roku 2017 sa na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre uskutoční už deviaty ročník stretnutia slovenských matematikov a štatistikov v Nitre.
Program na stiahnutie

Tematické okruhy konferencie

  • Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi
  • Aplikácie štatistických metód v pedagogickom výskume
  • Aktuálne otázky a problémy vyučovania štatistiky
  • Metodológia a prax zberu štatistických údajov
  • Regionálna štatistika
  • Matematická štatistika a pravdepodobnosť
  • Aplikovaná matematika

Na konferenciu sa môžete prihlásiť cez stránku Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
www.ssds.sk

Program

NITRIANSKE ŠTATISTICKÉ DNI sa uskutočnia na Katedre matematiky FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra. Konferencia začína vo štvrtok 16. 3. 2017 o 9.00 h prezentáciou. Odborný program začína o 10.00 h slávnostným otvorením a pozvanými prednáškami.
Program na stiahnutie
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Náhodné veličiny a reálne čísla

Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D.
Kvantitativní analýza dat ve studentských závěrečných pracích pohledem statistika

V piatok o 9.30 bude pre doktorandov FPV a študentov odboru štatistika bude pripravený workshop na nitrianskom pracovisku ŠÚ SR s názvom
V piatok o 9.30 bude konferencia NSD 2017 pokračovať v priestoroch
pracoviska Štatistického úradu SR v Nitre (Rázusova 9, Nitra) workshopom s názvom
Štatistické databázy a produkty: obsah, využitie, dostupnosť.
Študenti odboru štatistika a doktorandi FPV UKF sú na tomto workshope vítaní.
Ukončenie konferencie je plánované na piatok 17. 3. 2017 o 12.00 h.

©2017 NSD by Peter Korman & Janka Medova